Rodina GIS produktov, ktorá je primárne mierená na majetkoprávne vysporiadanie, prácu s katastrom a inými vektorovými a rastrovými dátami. Podstatou informačného systému je ponúknuť klientom silný nástroj na správu tak citlivých dát ako sú informácie o vlastníctve pozemku, stavby resp. inej nehnuteľnosti ich cien atď. V závislosti od verzie softvéru vieme zákazníkovi ponúknuť komplexnú službu pri výkupoch, odpredajoch a pri správe nehnuteľností cez grafiku katastra nehnuteľností, zrýchlenej tvorby zmlúv nehnuteľného majetku a geometrických plánov, identifikovaní rôznych sprievodných údajov až po historické zmeny vo vlastníctve za vybrané obdobia

ESID
System Locator
Mobilný GIS pre OS Android
ESID
Geoportal
Ultratenký klient v prehliadači na rôznych platformách
ESID
ZTZ Control
Pokročilé nástroje nad zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku (ZTZ)
ESID
NOTIFY CENTER
Notifikačné centrum pre ESID System GIS
ESID
ASSETS
Evidencia a údržba technologických zariadení
ESID
ASSETS Pro
Evidencia a údržba technologických zariadení so zaručeným elektronickým podpisom
ESID
CRTD
Centrálny register technickej dokumenátice
ESID
ESKN

Modul pre prácu s elektronickými službami katastra nehnuteľností SR

Informačný systém ESID System slúži na evidenciu nehnuteľností. Podstatou informačného systému je ponúknuť klientom silný nástroj na správu tak citlivých dát ako sú informácie o vlastníctve pozemkov a iných nehnuteľností. V závislosti od verzie softvéru vieme zákazníkovi ponúknuť komplexnú službu pri výkupoch, predajoch a pri správe nehnuteľností. IS ESID System je postavený nad databázovým serverom Microsoft SQL Server a využíva najnovšie technológie v oblasti zabezpečenia údajov. ESID System ponúka riešenie na preplácanie pozemkov, výkupy pozemkov, ich zlučovanie ako aj delenie takým spôsobom, že uchováva celú históriu transakcií s týmito dátami tak, že formuje jednotlivé verzie pohybov.

Z pohľadu spoločností jednoznačne uľahčuje správu nehnuteľností a automatizuje tvorbu daňových priznaní. Z pohľadu výberu dane v obciach a organizáciách zasa napomáha sprehľadniť výber daní a plánovanie výšky dane. Systém podľa evidencie druhov pozemkov automaticky prepočíta výber dane a tým získava klient presný obraz o predpokladanom výnose. Taktiež systém automaticky vytlačí podklad, ktorý je potrebné platcovi dane poslať a sleduje, či už bol poplatok za daň od platcu dane pripísaný na účet obce.

V evidencii geometrických plánov evidujeme v systéme skenované geometrické plány alebo geometrické plány v akejkoľvek podobe, pričom niektoré formáty sa otvárajú a spracovávajú priamo v informačnom systéme ESID System. Pre tieto operácie využívame integrované prostredie Geomedia. Pri vyhľadávaní na geometrickom pláne podľa zvolených kritérií dokáže systém zmeniť farbu jednotlivých hraníc pozemkov na požadovaný prehľad, či už podľa výkupu, pozemkov so zmluvami, bez zmlúv alebo podľa druhov pozemkov.

EMIS s.r.o.


IČO 35708816

IČ DPH SK2020265016


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 38499/T


Ochrana osobných údajov