Zásady ochrany osobných údajov
Zber údajov

Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje o našich používateľoch, ani nepoužívame žiadne analytické sledovacie zariadenia alebo súbory cookie. Pri prehliadaní našich webových stránok si môžete byť istí, že vaše súkromie je chránené.

Zdieľanie údajov

Neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám. Nepoužívame žiadne nástroje alebo služby tretích strán, ktoré by mohli zhromažďovať údaje o našich používateľoch.

Zabezpečenie údajov

O našich používateľoch nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, takže nie je potrebné chrániť žiadne informácie. Podnikáme však primerané kroky na zaistenie bezpečnosti našej webovej lokality a zabránenie neoprávnenému prístupu alebo porušeniu ochrany údajov. Udržiavame zabezpečené servery a na ochranu informácií na našej webovej lokalite používame štandardné metódy šifrovania.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Keď tak urobíme, zverejníme nové zásady na našej webovej lokalite a aktualizujeme dátum v hornej časti stránky.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu emis@emis-online.sk.

EMIS s.r.o.


IČO 35708816

IČ DPH SK2020265016


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 38499/T


Ochrana osobných údajov